Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Javornik


Življenje ni le delo, življenje je tudi poslušanje in uresničevanje lastnih želja. Anton še posebej rad dela v vinogradu, zato ga obišče vsak konec tedna.

Kmetijo Antona Javornika iz Levca je leta 1959 kupil njegov oče, nato pa jo je dogradil. Mleko so sprva vozili neposredno v Medlog, kjer je bila nekoč mlekarna. Ko se je ta preselila, so ga oddajali v zbiralnico v Levec, tja ga oddajajo še danes.

Anton se spominja nakupa prvega stroja leta 1980, saj je predstavljal veliko olajšanje pri delu. Osem let pozneje je kot edini sin kmetijo prevzel in se trudil za njen razvoj ter dobrobit svoje družine. Antonu in Margareti se je rodil sin Roman. Po njegovi poroki z Martino so dogradili hlev in intenzivnost prireje mleka še povečali. Danes je v hlevu 60 glav goved, večinoma simentalske pasme. Velika prednost družine Javornik so ravne površine v okolici hiše.

Vsak človek ima kaj, kar ga sprošča, motivira in daje zagon za delo. Pri Antonu je to njegov vinograd in rad ga obišče vsak vikend.

Sin Roman ima registrirano dopolnilno dejavnost izdelave suhomesnatih izdelkov, kmetijo bo tudi prevzel in nadaljeval tradicijo prireje mleka. Na kmetiji živijo še Antonova mama ter vnuki Eva, Ana in Jan, ki se že pridno učijo delati in živeti v stiku z naravo.