Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Jelenc


»Če mi ne bi bilo všeč, ne bi bil tukaj,« svoj pogled na življenje na kmetiji pojasnjuje Vito Jelenc, dolgoletni gospodar kmetije v Dolu pri Laškem.

Voditi kmetijo, veliko 17 hektarjev, s kar nekaj zemlje še v najemu, je obveza, odgovornost in tudi naporno delo, predvsem kadar gre za ročno obdelovanje strmih površin. A po drugi strani si sam svoj gospodar, ustvarjaš zase in prideluješ domače. Vitu je vedno pomembna kakovost, na katero pa, kot pravi, vpliva tudi vreme. Pravočasno moraš poskrbeti za košnjo, spravilo, silažo in druga opravila. »Kmetija je tovarna na prostem,« pravi gospodar, ki pa vendarle v skrbi za kmetijo ni sam. Ob službi mu pomaga žena Damjana, občasno tudi sinova, Matic in Tim.

Na kmetiji so temelje postavili njegovi starši, Ivan in Marija, za tedanji čas tudi precej moderen hlev in kupila sta prvi traktor. Vito je posodobil in prenovil poslopja, zgradil novo hišo in silose, povečal hlev in dokupil kmetijsko mehanizacijo. Že več kot 30 let z Damjano pridelujeta mleko, tako da ga letno za izdelke Mlekarne Celeia prispevata okrog 45.000 litrov. Živinoreja je bila ves čas paradna dejavnost na kmetiji. Z živino bodo kmetovali tudi v prihodnje, želijo pa si, da bi še malo povečali hlev in posodobili park kmetijske mehanizacije.