Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Jelenko


V Šaleški dolini se je zapisalo že mnogo življenjskih zgodb. Ena je zgodba družine Jelenko, po domače pri Vodovnik. Mnogi pa družino poznajo tudi po 200 let stari smreki, ki se uvršča med najvišje v dolini.

Mladost, hrepenenje, izzivi … in besede »Nikoli ne bi šel v dolino« opisujejo mladega gospodarja Marka, ki je kmetijo prevzel leta 2014. Kmetija obsega 80 hektarjev ozemlja, od tega 25 hektarjev obdelovalnih površin. Velika odgovornost, vendar je Marko kmetijo prevzel s srcem, saj si je že od otroških let želel ostati doma.

Na kmetiji Jelenko so pogoji zahtevnejši zaradi strmin, vremenskih in delovnih razmer. Kmetija leži na 800 metrih nadmorske višine, travniki še nekoliko višje. Zaradi višine je rast slabša, vegetacija se pozneje začne in prej zaključi. Zelo veliko dela se opravi ročno, kar zahteva sodelovanje vse družine, žene Rebeke, mame Ide in očeta Maksa. Pomoč obeh bratov in sester je vedno dobrodošla in toplo sprejeta. Da se delo lažje in z nasmehom opravi, pa poskrbijo najmlajše članice Markove družine: Lara ter dvojčici Victoria in Becky.

Danes je na kmetiji glavna dejavnost pridelava mleka. V hlevu je povprečno 65 glav goved, od tega od 35 do 40 molznic. Vpliv neokrnjene narave omogoča, da je mleko izredne kakovosti, kar daje vsem članom družine izreden ponos.

Marko v prihodnost zre z optimizmom, verjame, da bo uspešno nadaljeval družinsko tradicijo, ter ceni pestrost življenja, ki ga živi. Prizna, da so delovni pogoji težji, vendar mu kakovost življenja vseh članov družine daje nov podjetniški zagon. Najprej je na vrsti prenova kmetije, nato pa vzpostavitev proste reje in s tem dodatno izboljšanje bivalnih pogojev za živali.