Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kajba


Na razgibanem terenu je kmetija Kajba, kjer živijo tri generacije: gospodar Jožef z Liljano, njuna otroka Kristjan in Ana ter oče Stanislav in mama Marija. Na njihovi zemlji je Gruska jama, naravni spomenik, ime je dobila po izviru Gruske, v njej pa je dalj časa živel puščavnik.

Na kmetiji Kajba, v zaselku Vrenska Gorca pri Bučah, so vseskozi redili govedo, ženska teleta za obnovo črede, moška teleta pa so pitali. Jožef in Liljana sta bila zaposlena v bližnjem podjetju Dekor Kozje, kjer je bil Jožef sprva brusilec svinčevega stekla, pozneje pa je delal v Estetu, kjer so delali embalažo. Denar sta vlagala v kmetijo, saj sta vedela, da je zaposlitev v tovarni le začasna in da bosta prevzela kmetijo.

Na kmetiji sta dve stanovanjski poslopji, starejše je iz leta 1854, lepo vzdrževano in ponos stare kmečke arhitekture, drugo pa novejšega datuma. Njihova kmetija ima 15 hektarjev obdelovalne zemlje in 6 hektarjev gozda. V najem so za obdelavo pridobili še 7 hektarjev zemlje, tako da zdaj obdelujejo kar 22 hektarjev. Star hlev je postajal premajhen, zato so leta 1994 zgradili novega.

Jožef je kmetijo prevzel leta 2005, ko sta se oba z ženo tudi prezaposlila na domačo kmetijo. Odločila sta se, da bodo imeli na kmetiji le tržno proizvodnjo mleka in vzrejo lastne plemenske črede. Ta odločitev je vodila v obnovo hleva za krave molznice in povečanje vzrejnih kapacitet leta 2009. Obnovili so strojni park in izboljšali delovne pogoje. Vseskozi so povečevali število krav lisaste pasme, tako da jih je zdaj 33.

Kmetijo bo prevzel Kristjan. Načrtuje, da bodo v bližnji prihodnosti zgradili nov hlev za prosto rejo goveda. Razmišljajo tudi o dopolnilni dejavnosti na kmetiji.