Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Keglič


Na s soncem obsijanem hribu, le streljaj stran od cerkve svetega Lovrenca v Šmarju pri Jelšah, je kmetija Keglič – Pevec. Zgodbo kmetije sta začela pisati Angela in Tone. Z neomajno voljo jima je uspelo zgraditi uspešno kmetijo, na kateri danes poleg njiju živi tudi sin Franc z ženo Barbaro in otroki, Rokom, Evo in Vidom.

Zgodba kmetije se je začela pisati, ko je na mestu, kjer danes stoji kmetija, Tone prejel 32 arov zemlje. Sprva sta si Tone in Angela želela zgraditi le miren dom, nato pa sta pridobila dodatne obdelovalne površine in kmetija je začela rasti. Tako sta z leti zraven hiše zgradila še vsa druga poslopja in nakupila mehanizacijo.

Prav tako se je povečevala količina oddanega mleka. Prva leta kmetovanja je Angela oddajala 10 litrov mleka dnevno in ga s kanglo nosila na bližnji Halerjev hrib. Tone in Angela sta število glav živine povečala, tako da imata danes 17 krav molznic in nekaj telic. Leta 2007 sta molzni stroj nadomestila z mlekovodom. Zaradi dovolj velike količine oddanega mleka jima je uspelo pridobiti tudi fiksni bazen, kar pomeni, da danes šofer s cisterno mleko prevzame kar na kmetiji.

Poleg mlečne proizvodnje imajo na kmetiji Keglič – Pevec tudi vinograd. V njem skrbita, da vsako leto obrodi približno 3000 trsov.

Angela in Tone povesta, da kmetija sicer zahteva veliko dela, vendar pa je to pozabljeno ob številnih radostih, ki jih prinaša življenje na kmetiji.