Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kladnik


Družina Kladnik si je edina, da si življenje vsak naredi po svoje. Čeprav pridno in uspešno krmarijo svojo kmetijo v Šmartnem ob Paki, si vendarle radi vzamejo čas za svoje strasti, ali pa zapojejo in uživajo drug z drugim.

Tretja generacija Kladnikov je pred kratkim zasedla mesto gospodarja na domačiji Zaleznik. Vse generacije poprej so se ukvarjale z živinorejo, prvi rodovi tudi s hmeljem in sejanjem žitnih kultur. Hmelj je bil v tistih časih pomembna panoga, zato še danes v spomin na te čase stoji spomeniško zaščitena hmeljska sušilnica. Dedek Cene je z leti hmelj opustil in se preusmeril v mešano živinorejo, v rejo svinj in mlečno proizvodnjo. Izmed štirih sinov je doma ostal Lojz in skupaj z ženo Marijo vodil kmetijo ter se intenzivneje posvetil pridelavi mleka, ukvarjal pa se je tudi s predelavo lesa, vzrejo piščancev in puranov ter z varjenjem piva. Izmed vseh dejavnosti je vse do danes, ko je kmetijo nasledil sin Luka, ostala mlečna proizvodnja.

Luka, inženir zootehnike, pogumen, predan, a mlad, kot pravi oče, ima želje in načrte za prihodnja leta, najprej pa si želi posodobiti in dograditi hlev ter malo povečati število molznic. Razmišlja tudi, da bi ponovno obudil piščančjo rejo. Večino dela opravijo sami trije, domov pa se radi vrnejo tudi sestri Minka in Polona ter brat Jure z družinami. Takrat za vihravost in radost pri hiši poskrbijo štirje najmlajši člani družine. »Malo zapojemo, malo zaigramo,« pripovedujejo zabavni člani družine, ki dejavno sooblikujejo tudi podobo družabnega življenja na vasi.