Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Klinar


Na lepi prisojni legi v Prožinski vasi živi družina Klinc, ki je svoje cilje usmerila v pridelavo mleka.

Na pretežno ravninski kmetiji, na lepi prisojni legi, je Klinarjeva kmetija, na kateri gospodarijo od leta 1978. Na začetku so pitali govedo, redili krave dojilje, za delo pa so uporabljali konje. Kmetija je bila sprva slabo donosna. Gospodar Milan je poleg tega, da je kmetoval, še hodil na delo v bližnjo tovarno, kar 22 let. Leta 1983 so zgradili nov hlev in se začeli pripravljati za pridelavo mleka. Prodajo mleka Mlekarni Celeia so začeli leta 1989, ki je danes glavni dohodek na kmetiji. Sicer imajo Klinarjevi v lasti 7 hektarjev obdelovalne zemlje. Trenutno obdelujejo 22 hektarjev in redijo lisasto govedo.

Na kmetiji živijo gospodar Milan z ženo Faniko. Imata sina Marjana, ki je zelo delaven, delo na kmetiji pa ga je vedno veselilo. Uspešno je zaključil kmetijsko šolo in bil nekaj let zaposlen. Marjan se posveča delu na kmetiji in bo kmetijo tudi kmalu prevzel. Nadaljeval bo mlečno proizvodnjo, ki bo zanj glavni dohodek na kmetiji. Marjan je zagovornik zdrave prehrane in projekta »Brez GSO«.

Na kmetiji imajo tudi dopolnilno dejavnost, to je sončna elektrarna. Trenutno je rok za delo na kmetiji malo, le trije pari, tako da o drugih dejavnostih ne razmišljajo.