Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Klinc


Že zagotovo več kot 400 let stara spomeniško zaščitena domačija se je skozi zgodovino preživljala predvsem z govedorejo, ohranjajo tudi tradicijo vinogradništva. Najbolj pa cenijo čas, preživet drug z drugim.

Jožetov oče Alojz je vozil tudi kot furman s konji les iz gozda, mama Terezija pa je v sedemdesetih letih začela prodajati mleko v Mlekarno Celeia. V svojem obdobju sta postavila hlev, kupila prvo kmetijsko mehanizacijo, ki je precej olajšala delo, in tudi prvi molzni stroj. Vse od takrat pri njih živi še vinogradništvo, za okrog 3000 trsov večinoma skrbi Jože, današnji lastnik kmetije, a mu oče še vedno veliko pomaga.

Odkar sta gospodarja Jože in Sabina, sta kmetijo predvsem nadgradila, zgradila tudi novo hišo, strojno lopo, posodobila in preuredila prostor za notranji hladilni bazen. Širila sta tudi kmetijo, povečala čredo, zato pa tudi količino mleka, tako da ga trenutno letno prodajo okrog 55.000. Sabina in Jože dnevno skrbita za hlev in živino, oče Alojz je odgovoren za svinje in teličke, ob konicah dela pa pomagata še hči Sara in njen mož Andrej. Svoje delovno orodje, traktor in samokolnico že pridno uporabljata najmlajša člana družine, Jakob in Jošt. Želja za prihodnost je veliko. Najmočneje si seveda želijo, da bi se kmetija nadaljevala, da bi jo hči prevzela in ohranila dediščino. »Najlepši del življenja na kmetiji je, da si ves čas doma v stiku s svojimi,« nam zaupa Sabina ter doda, da so druženja, pikniki, kavica s prijatelji, sosedi in bližnjimi tisto, za kar si je vedno treba vzeti čas.