Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Knez


Na kmetiji v Svibnem nad Radečami, kjer je pridelava mleka osrednja panoga že 35 let, sta največ ustvarila sedanja gospodarja, Jožef in Antonija Knez.

»Sama kmetija je premajhna,« nam zaupa Jožef, ki jo je dolga leta vodil ob redni službi. Pred tem so se ukvarjali z mešanimi dejavnostmi, redili so tudi pitance, še pred več generacijami pa so cepili sadno drevje in trto. Vse dejavnosti so bile usmerjene predvsem v lastno oskrbo, pridelali so prav vse, kar se je dalo. Zakonca Knez sta se po prevzemu mesta gospodarja usmerila v tržno pridelavo. Da sta lahko vzpostavila tako kmetovanje, sta morala zgraditi objekte, predvsem nov hlev, nakupiti ogromno kmetijske mehanizacije, povečati čredo in vpeljati sodobno mlečno proizvodnjo, saj so nujne stalne izboljšave.

Večino dela, skrb za 20-glavo živino in okrog 80.000 litrov kvalitetnega mleka letno, opravita Jožef in Antonija, po službi pa jima pomaga tudi sin Primož. Čeprav se je hči Marta odselila nekoliko dlje, se rada vrača domov. Takrat babico in dedka razveseljujeta Marcel in Hana. Pri silaži si pomagajo s sosedi in vaščani, v skupni uporabi pa imajo tudi nekaj strojev. Družina sodeluje v celotnem dogajanju v kraju, predvsem Primož kot predsednik krajevne skupnosti močno sooblikuje podobo kraja. »Slediti moraš novostim in delati,« pravi Jožef, ki si v enakem duhu želi še dolgo voditi kmetijo. Veliko je odvisno tudi od razmer na trgu, vendar so vse slabše.