Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kodrun


Na kmetiji Prednek, nekoč eni večjih v Zavodnju pri Šoštanju, člani družine Kodrun sledijo vodilu, da živijo in kmetujejo čim bolj naravno.

Pred nekaj desetletji so na kmetiji ostale same ženske, kot ena izmed štirih hčera tudi Marija. Ni jim bilo lahko. Življenje je precej olajšal Alojz, ko je po njuni poroki nase prevzel bremena kmetije. Skupaj sta postavila nov mlin, naredila cesto, da so se lažje oskrbovali, zgradila nov hlev in druge gospodarske objekte. Največja pridobitev je bil seveda prvi traktor, hči Milena pa se spominja, kako precej je delo olajšal prvi obračalnik. Najprej so veliko sejali, pridelovali povrtnine in pitali bike, svoje dejavnosti pa pozneje preusmerili v prirejo mleka.

Še komaj osnovnošolke Milena, Lojzka in Marija so ves čas rasle s kmetijo ter staršem precej pomagale, bile so tudi pobudnice za vpeljavo mlečne pridelave. »Če boste molzle na roke, bomo pa začeli,« je odločitev sprejel oče. Z leti so ustvarili dobro čredo, posodobili in postopoma povečevali proizvodnjo, trenutno pa oddajo okrog 75.000 litrov mleka. Poleg mleka je pomembna panoga na kmetiji tudi sedaj, ko gospodarita Milena in njen mož Jernej, gozdarstvo. Kmetija, velika 48 hektarjev, poseduje kar 35 hektarjev gozda, ki prinese pomemben delež v kmečko banko. Za nasledstvo so že poskrbeli, saj je tudi njun sin Nejc podedoval veselje do živali, narave in kmetije. So polni načrtov, vsekakor pa želijo ohraniti, kar so skozi leta zgradili. Alojz še vedno veliko naredi doma – koše, grablje in košare, pridelajo čim več svoje hrane, spečejo domači kruh, naredijo sir, stisnejo jabolčnik in podobno.