Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kolar


V idilični pokrajini na kmetiji Kolar živi družina Romana in Rezke. Pri večjih delih z veseljem pomagajo njuni otroci, Anže, Domen, Lucija in Marko, vsak po svojih močeh. Hmeljarsko proizvodnjo na kmetiji so zaradi ljubezni do živali zamenjali s pridelavo mleka.

Že ime kraja, Veliki Vrh, nam pove, da je kmetija Zabukovnik na zelo razgibanem območju. Tam je narava poskrbela za svež zrak in izjemne lepote. Romana je življenje in delo na kmetiji vseskozi veselilo, zato je bil tudi predviden za prevzemnika kmetije. Obdelujejo 28 hektarjev obdelovalne zemlje in so med večjimi proizvajalci mleka v tej neokrnjeni naravi. S tržno pridelavo mleka so začeli leta 1970, zato so takrat opustili proizvodnjo hmelja. Postopoma so povečevali pridelavo mleka ter leta 1994 uredili prostor za prevzem mleka na kmetiji in ga opremili s hladilno tehniko za odkup mleka na kmetiji. Leta 1995 so zgradili nov hlev za prosto rejo goveda.

Kravam posvečajo izredno pozornost in jim ponujajo le najboljše. Redijo črno-belo in rjavo govedo. Pol dneva jih pasejo na pašnikih, drugo polovico dneva pa so v hlevu, kjer jih še dodatno krmijo. S tem so kar najbolj izboljšali rejo, zadovoljne krave pa so porok za kakovostno mleko.

Romana veseli, da mleko njihovih krav odkupuje slovenska mlekarna. Zadovoljen je, da njegova družina lahko uživa kakovostne mlečne izdelke Zelene doline, ki so tudi »brez GSO« in na razpolago še drugim potrošnikom.

Pridelavo mleka sta z ženo zastavila tako, da v hlevu ni večjih telesnih naporov. Kmetija ima zagotovljeno dolgoročno perspektivo. Ljubezen do dela v naravi in kmetije sta Roman in Rezka prenesla tudi na svoje otroke, tako da se bo kmetovanje vsekakor nadaljevalo.