Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kolar


V naselju Pletovarje v občini Šentjur je kmetija Kolar. Na njej se ukvarjajo s številnimi dejavnostmi, med seboj pa so si jih razdelili gospodar Anton, žena Marjeta in njune hčerke, Ksenija, Zvonka, Albina, Petra in Veronika.

Mleko je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začel oddajati Antonov oče. Tedaj so imeli približno 10 glav živine. Leta 1974 pa so zgradili nov hlev in za trikrat povečali število živine. Od leta 1994, ko kmetijo vodita Anton in Marjeta, so v nekem obdobju imeli tudi 50 glav živine. Vendar pa se na kmetiji poleg mlečne proizvodnje ukvarjajo še z drugimi dejavnostmi, zato so se odločili število živine zmanjšati. Danes imajo 35 glav živine, od tega približno 14 krav molznic.

Zgradili so tudi kurjo farmo in odprli kmečki turizem Marjetka. Tako Marjeta kot tudi hčerke namreč zelo rade kuhajo in pečejo. Pri vodenju kmečkega turizma jim je osnovno vodilo domačnost, ki jo želijo s postreženo hrano prikazati tudi gostom. K domači hrani pa postrežejo še domače vino znamke Gaječan.

Vseh pet hčera sodeluje ali je sodelovalo v Društvu podeželske mladine. Udejstvovanje v društvu se prenaša iz roda v rod, saj je v mladih letih v društvu aktivno sodeloval tudi Anton. Veronika pove, da je življenje na kmetiji izredno lepo, vendar pa morajo mladi za napredek sodelovati in se povezovati. Tega načela se držijo tudi na kmetiji Kolar.

Veronika pove, da kmetije s toliko dejavnostmi ne more voditi ena oseba, vendar pa ravno vse dejavnosti skupaj predstavljajo kmetijo v najboljši luči. Zato člani družine Kolar med seboj sodelujejo in si po potrebi priskočijo na pomoč, kljub temu da se je vsak izmed njih posebej posvetil svoji panogi.