Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Korbar


Narava je Slovenijo velikodušno obdarila z lepotami. Vas Močilno se ponaša z več kot 400 let starim Gašperjevim kostanjem, ki velja za najdebelejši pravi kostanj v Sloveniji.

V bližini cerkve sv. Nikolaja je domačija Korbar. Tam se svojih začetkov v mlekarstvu spominjajo po tem, kako so sprva vozili mleko v mlekarno v Radečah. Mleko so v kanglicah prevažali s traktorjem, tudi če so ga namolzli le dober liter. S prirejo mleka so začeli že Feliksovi starši. Radost do dela in življenja na deželi je Feliksu narekovala nadaljevanje tradicije in šolanje na srednji poklicni kmetijski šoli, tam pa je spoznal bodočo ženo Lidijo.

Na kmetiji s statusom gorsko-višinske kmetije so se med letoma 1980 in 1995 poleg govedoreje aktivno ukvarjali še s prašičerejo. Danes prodajajo mleko v Mlekarno Celeia, hkrati pa tudi sami predelujejo različne mlečne izdelke – navadne in sadne jogurte, sirčke, pregreto smetano, skuto … Te najdemo na tržnicah, zdraviliščih in pri drugih gostincih. Pregreta smetana in skuta sta si v sklopu ocenjevanja Dobrote slovenskih kmetij prislužili znak kakovosti.

Feliks in Lidija sta svoja sinova, Roka in Jureta, vzgajala v duhu življenja v naravi, na kmetiji. Sin Rok si želi znanje s srednje gostinske šole združiti z znanjem, ki ga je usvojil doma, ter tako razvijati in širiti obzorja domače kmetije.