Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kotnik


Nekoč je imel graščak na gradu Forhtenek v Ravnah pri Šoštanju štiri hlapce. Njihove družine so pozneje dobile v last domačije nižje pod gradom, kjer se danes zaselek imenuje Pristava, vsaka od njih pa nosi ime po enem izmed hlapcev.

Ena izmed njih je kmetija Jernej. Pred mnogo leti so jo kupili predniki družine Kotnik in na njej začeli kmetovati. Zofka in Jože, najstarejši izmed 11 otrok, sta bila prva gospodarja, ki sta začela bolj organizirano kmetovati in uvedla pridelovanje mleka. Njuna družina se je z leti povečala za peterico otrok, ki so vse od otroških let pomagali na kmetiji in trdo delali. Zato ne preseneča, da je Franc s srcem nadaljeval tradicijo in prevzel kmetijo, s katero je rasel.

Z ženo Jožico sta kmalu po njegovem prevzemu dahnila usodni da, zavihala rokave in si zastavila nove načrte. Ob pomoči njegovih staršev sta zgradila novo hišo in hlev, dokupila kmetijsko mehanizacijo in povečala mlečno proizvodnjo na približno 30.000 litrov pridelanega mleka letno. Na domačiji sta ustvarila pogoje za boljše bivanje živini in svoji družini, trem otrokom, Mateji, Franji in Jožku. Vsak s svojimi zadolžitvami so pomemben del kmetije, dekleta predvsem v gospodinjstvu, a jim tudi delo na travniku in njivi ni tuje. Sin je mojster za kmetijsko mehanizacijo in ima na splošno veliko veselja s kmetijo. S svojim delom je že pokazal zanimanje, da bi bil naslednik, tudi partnerico je izbral primerno. Danica se je priselila s kmetije in že sta si ustvarila družino. Še najmlajša članica družine, Sara, je očitno nasledila izjemno ljubezen do kmetije, saj je nora na živali, pravi zadovoljna babica.