Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kovačič


Sredi Spodnjega Sečovega stoji lično urejena domačija Šelekarjevih, ki že več desetletij z ljubeznijo in spoštovanjem do narave skrbijo, da je delo odlično opravljeno in pridelano surovo mleko najvišje kakovosti.

Sredi sedemdesetih let se je v okolici Rogaške Slatine začel organizirani odkup mleka. Z oddajanjem mleka so se začeli ukvarjati Ivanovi starši, ki so ga še po nekaj litrov v kanglah nosili v vaško zbiralnico. Z nakupom prvega traktorja in molznega stroja se je začela modernizacija kmetije.

Intenzivneje sta se mlečni pridelavi posvetila sedanja lastnika, Ivan in Zvonka, ki sta kmetijo prevzela leta 1990. Začela sta z 10 glavami živine, a sta njihovo število postopno povečevala, tako da danes skrbita za 50 glav. Današnja lastnika sta od prevzema veliko vlagala tudi v infrastrukturo. Obnovila in preuredila sta več objektov, zgradila nov hlev za pitance ter nakupila potrebno strojno mehanizacijo, tako da Ivan lahko večkrat priskoči tudi na pomoč sosedom. Pred nekaj leti sta v hlev namestila mlekovod in kupila prevozni bazen, s katerim Ivan vozi mleko do zbiralnice na kmetiji Janžek.

Mlečno proizvodnjo združujeta z rejo pitancev in manjšim vinogradom, v katerem pridelujejo bele sorte. Večino dela opravi Ivan sam, saj žena hodi v službo. Pri delu sta v veliko pomoč tudi sinova Miha in David, ki rada pomagata očetu. Kljub obilici dela družina najde prosti čas: Zvonka poskrbi, da je na kmetiji polno rož, Ivan pa se rad odpelje na kakšno vožnjo z motorjem ali se s sinovoma odpravi ribarit. V prihodnosti želijo na kmetiji ohraniti trenutno število živine in količino mleka, saj ni možnosti za širitev, ker je težko dobiti zemljo v najem.