Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kovče


Hrastnikova kmetija gre iz roda v rod že vrsto let. Od samooskrbne, hmeljarske vse do kmetije s kakovostno mlečno proizvodnjo. Ves čas živijo kar se da samooskrbno in veliko dobrot pridelajo doma.

Maksimilijan in Neža sta vodenje kmetije že prepustila sinu Milanu in njegovi ženi Marjani, a še vedno pomagata pri kmečkih in gospodinjskih opravilih. Na domačiji v sožitju živijo kar tri generacije: gospodar in njegova žena, njegovi starši in otroci Luka, Ana in Nina. Samooskrbno in na začetku hmeljarsko kmetijo so že starši popeljali do živinorejske s kvalitetno mlečno proizvodnjo. Veliko sta investirala in postavila objekte ter nakupila ustrezno strojno opremo. Maksimilijan je strasten »salamar«, za kar je prejel številna priznanja, Nežin domači kruh pa se je na festivalu dobrot uvrstil med najboljše.

Ker sta postavila dobre temelje, sin Milan z ženo Marjano sedaj večino le popravlja, posodablja in vzdržuje. Skrbita, da delo lažje in kakovostno poteka, ko pa so večja opravila, na pomoč priskočijo tudi sosedje in sorodniki. Milan je kot gradbinec veliko zdoma, zato je večji del obveznosti na Marjaninih ramenih. Ker živijo po načelu samooskrbe, veliko pridelajo doma: suhomesnate izdelke, povrtnine, za živino sejejo žita, pridelujejo tudi domače bučno olje.

Vse to zahteva veliko časa, zato dopusti pri njih niso stalnica. Je pa pri njih doma gasilstvo in prav vsa družina se z veseljem udeležuje gasilskih aktivnosti v Taboru. Milan je prepričan, da bo zemlja kmalu spet bolj cenjena, tudi med njegovimi otroki, ko bodo okusili drugo plat življenja. Zato ga za prihodnost kmetije ne skrbi.