Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kožel


Še bolj kot po živinoreji so Koželovi daleč naokrog poznani kot ponosni lastniki kar 20-glave črede konj, s katerimi bogatijo vsebino marsikatere prireditve na Celjskem.

Ta velika strast pri njih živi iz roda v rod, s svojimi lepotci pa so si prislužili že mnogo priznanj, pokale in nagrade na tekmovanjih spretnostne vožnje z vprego, na razstavah in ocenjevanjih. So lastniki državnega plemenskega žrebca in pomemben del mnogih prireditev širom po Celjski kotlini. Polepšajo tudi marsikateri osebni dogodek – poroko, rojstni dan in podobno. Tradicijo je iz nekdanjega furmanstva razvil oče Ignac, z vsem ponosom jo je nadaljeval Zdravko in sedaj že njegov sin Dani, zadnji gospodar kmetije. Čeprav skrb za konje zahteva veliko časa, pa nič manj dobro ne skrbijo za preostali del kmetije.

Modro gospodarijo in obdelujejo 43 hektarjev zemlje, skrbijo za zdravje in udobno počutje 50 glav živine, redijo bike in pridelajo okrog 60.000 litrov mleka letno. Zanje pomembna je tudi prireja mesa, Dani pa v obliki dopolnilne dejavnosti opravlja še različne strojne storitve – prevoze živine, baliranje in podobno. Večji del nalog opravita Zdravko in Dani, pred leti je doma ostala tudi njegova žena Slavica, ki marsikdaj olajša delo na kmetiji. Dani bo nedvomno mladi prevzemnik, že sedaj je poln načrtov, med katerimi si najbolj želi izgraditi nov hlev. Vloga družine v lokalnem okolju je pomembna, ne le zaradi voženj s konji, temveč tudi pri gasilskem, govedorejskem in konjeniškem društvu, sodelujejo pa tudi v kmetijski zadrugi.