Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kozikar


Na prijetnem in mirnem koncu Ljubnice pri Vitanju stoji kmetija Založnik. Na njej se iz generacije v generacijo preživljajo s kmetovanjem in skrbijo za ohranjanje dolgoletne dediščine.

Na začetku so se družine na kmetiji preživljale izključno s kmetovanjem, redili pa so predvsem bike. Anton je bil prvi gospodar, ki je na manjši kmetiji moral v službo, da je zadostil potrebam svoje družine in domačije. Čeprav je po bratu podedoval še eno kmetijo v Vitanju, kjer poleti pasejo telice, in čeprav sta s soprogo Marinko veliko ustvarila in povečala število goveda, tudi mlečno pridelavo, je na 8 hektarjih še vedno težko zagotoviti zadosten prihodek le s kmetovanjem. V kmečko blagajno doprinesejo mešane dejavnosti, tako mleko kot vzreja pitancev, pa tudi lasten gozd.

Večino dela na kmetiji si razdelijo v družini. Marinka molze, Anton pomaga v hlevu in pri strojnih opravilih, kadar pa se odpravita od doma po opravkih ali morda kdaj na kakšno prostočasno aktivnost, ju z veseljem odgovorno in vestno nadomesti sin Sandi. Čeprav je njegova soproga Mateja v službi, tudi sama rada kaj postori na kmetiji. Kadar je potrebnih še par pridnih moških rok, se domov rad vrne sin Simon. Da so otroci največje veselje vsake družine, zagotovo drži. Tako se tudi Marinkine oči kar zaiskrijo, kadar pripoveduje o svoji vnukinji, najmlajši članici družine, Ani, saj jim bo zagotovo krajšala in lepšala težko prigarane proste urice.