Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kračun


Kmetija Jerič je zanimiva za številne turiste, ki na domačiji obiščejo spomeniško zaščiten mlin, enega izmed redkih 24 mlinov po Dravinjski dolini, ki še vedno deluje. Kračunovi pa so poznani tudi po mlečni pridelavi, glasbi in konjih.

Helenin oče Janez je precej osiromašeno kmetijo po stricu, padlem v vojni, prevzel na začetku petdesetih let. S soprogo Terezijo jo je skoraj iz nič postavil na novo. Zgradil je novo hišo in hlev, prvi na vasi je kupil tudi traktor. Skozi leta so razvijali različne dejavnosti, najprej so veliko sejali, potem gojili jagode in ribez, pozneje pa je v ospredje stopila živinoreja z mlečno pridelavo. Z leti sta h kmetovanju pristopila tudi Helena in mož Marjan ter mlečno proizvodnjo še povečala. Danes skrbijo za okrog 45 glav goveda, od tega 30 krav molznic, za obnovo črede redijo telice, letno pa prodajo približno 120.000 litrov mleka. Zase doma redijo še drugo živino in pridelajo čim več zdrave, domače in okusne hrane.

V pomoč sta jima hči Veronika in zet Dejan, ki koristne izkušnje in znanje pridobiva tudi v službi na kmetijsko-gozdarski zadrugi. Kristina, starejša hči, se z veseljem odzove povabilu na delovne akcije, vsak dan pa babico in dedka razveseljuje mali Matevž. »Prosti čas in služba hkrati,« se pošalita babica in dedek, ki s srcem varujeta svojega vnuka. V prostih trenutkih se rada sprehodita, nabirata zelišča in uživata v naravi. Njihov dom je napojen z ljubeznijo do kmetije in glasbe. Dejan in Veronika prepevata v cerkvenem zboru, Veronika s sestro Kristino nastopa v ženski vokalni skupini Pečat, Dejan pa tradicijo ohranja tudi s konji, ki so delovna živina, ali pa del čudovito preživetih nedeljskih popoldnevov. K sonaravnemu življenju bodo stremeli tudi v prihodnje.