Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Krameršek


Bezovica je manjši kraj na vzhodnem gričevnatem delu Celjske kotline, kjer se ljudje tradicionalno ukvarjajo z živinorejo in vinogradništvom. Tudi Kramerškova domačija spada mednje.

Kot nam pripoveduje Dragica, kmetija obstaja že več stoletij. Zadnjih sto let je ostajala v lasti družine Lavbič in v enakem obsegu, nekaj malega pa imajo zadnja leta v najemu. Prejšnje generacije so se preživljale izključno s kmetijstvom, zase so pridelovale zelenjavo, sadje, vino in spitale kakšno žival.

Z oddajo mleka so se začeli ukvarjati že moževi starši na začetku devetdesetih let. Danica pravi, je prodaja mleka predstavljala reden mesečni dohodek. Mlečno proizvodnjo so združevali s pitanci in jih prodajali v kmetijsko zadrugo. Precej so v kmetijo investirali že moževi starši, saj sta obnovila gospodarske objekte, nakupila strojno mehanizacijo ter uredila manjšo mlekarno z molznim strojem. Tudi potem, ko sta kmetijo pred 27 leti prevzela z možem, sta jo vseskozi posodabljala. Leta 1995 sta namestila mlekovod, kupila bazen in uredila okolico, tako da je na kmetijo po mleko lahko pripeljal tovornjak s cisterno. Danes Dragica sama skrbi za 16 krav molznic, teličke in bike. Poleg živinoreje imajo še lasten vinograd, v katerem raste 1800 trsov.

Pri delu so v veliko pomoč sin David in hči Jerneja s partnerjem Gregom. Za obilico dobre volje pa poskrbi vnuk Jakob, na katerega Dragica rada popazi. V prostem času, kolikor ga na kmetiji ostane, Dragica skrbi za pisane cvetlice, ki jih na kmetiji resnično ne manjka. Njen mož pa je nekoč rad zbiral stare kmečke predmete, ki so še danes razstavljeni po kmetiji.