Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kranjc


Kmetijo Kranjc na Planini pri Sevnici poznajo po ekološko pridelanem mleku in skrbi za čim boljše življenje molznic. Ves čas so polni idej, načrtov in želja, a jih vedno uresničujejo preudarno, racionalno in smotrno.

Začetki kmetije Kragl, kot se je prvotno imenovala, segajo v leto 1948, ko so Primoževi stari starši kupili med drugo svetovno vojno požgano kmetijo, jo obnovili in začeli kmetovati. Že takrat so imeli v hlevu nekaj glav živine, mleko pa so začeli oddajati njegovi starši, Franc in Karla, sredi osemdesetih let. Oddaja mleka je postajala vedno pomembnejša panoga na kmetiji, zato so veliko investirali v nakup opreme za molžo, širitev hleva in potrebne traktorske priključke. Povezanost z naravo in skrb za dobrobit živali sta pripomogli k odločitvi, da so se leta 2001 preusmerili v ekološko pridelavo mleka.

Primož je kmetijo prevzel leta 2009, naslednje leto pa je spoznal življenjsko sopotnico Sonjo, s katero tlakujeta pot kmetije Kranjc. Že takoj na začetku si je Primož postavil ambiciozen cilj – za štirikrat povečati število glav glede na trenutne razmere v hlevu. Že od nekdaj so v družini sledili novostim v kmetijstvu tako na področju novih znanj o kmetovanju kot na tehnološkem področju. K temu je veliko pripomogla Primoževa služba v podjetju Tajfun, kjer razvijajo nove prototipe strojev in logistiko za sušenje trave v zaprtih komorah.

Načrti za prihodnost so jasni – še naprej želijo kmetovati na naravi prijazen način. Za Kraglove je dobro počutje živali izredno pomembno, zato že načrtujejo, da se bodo v prihodnjih letih usmerili v pridelavo ekološkega senenega mleka. Če bo sreča, bodo že letos začeli graditi najsodobnejši hlev, v katerem bodo uredili prostor za živali in sušilne komore z vso potrebno mehanizacijo.