Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Krenker


Dvorišče kmetije Zgornji Zaluberšek, ki jo vodita izjemno aktivna gospodarja Silvo in Melita, krasi 130 let stara lipa, pod spomeniškim varstvom pa je tudi stara kašta, ki spominja na pretekle rodove.

Kmetija na Plešivcu pri Velenju prehaja iz roda v rod že vrsto let, zadnji gospodar Silvo pa jo je kot najstarejši sin podedoval po očetu Jožetu in mami Viktoriji, ki je žal že pokojna. Njegov predhodnik je hodil v službo, redili pa so večinoma pitance. Silvo je očetu dolga leta pomagal, preden je konec devetdesetih kmetijo prevzel. Sčasoma so dogradili hlev, v najem vzeli sosednjo kmetijo, leta 2002 pa je začel z mlečno proizvodnjo. Leto pred tem je usodni požar uničil hlev, kar je spodbudilo odločitev o dograditvi hleva in pridelavi mleka. Letno ga oddajo okrog 130.000 litrov, za te namene pa obdelujejo okrog 37 hektarjev zemlje.

Pozimi Silvo opravlja zimsko službo, prek strojnega krožka ponuja usluge kmetom, skozi leto pa skrbijo, da čim več hrane pridelajo doma. Zase redijo svinje, kokoši, občasno naredijo skuto, domače žganje, salame in še kakšno dobroto. Večino nalog opravita Silvo in njegova žena Melita, nekaj malega še oče ter njuna otroka, Tajda in Tilen, kolikor jima dopuščajo šolske obveznosti. Kot predsednik strojnega krožka Šaleške doline, član nadzornega odbora kmetijske zadruge in član govedorejskega društva je Silvo precej zaseden, vendar ima s tem odlično priložnost, da ves čas pridobiva novo znanje, sledi novostim v kmetijstvu in tako lažje deluje v dobrobit kmetije.