Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kuder


Stanislav si poleg vsakodnevnih opravil vzame čas za sprostitev v krogu svoje družine in prijateljev. Poudarja, da je življenje treba živeti.

Včasih je bila pri Kudrovih iz Levca glavna dejavnost hmeljarstvo. S prirejo mleka je pred leti začel Stanislavov oče. Stanislav, ki je odraščal v družbi dveh sester, danes živi skupaj z Natašo ter njunimi otroki na odkupljeni kmetiji v bližini stare hiše. Tam si je ustvaril topel dom.

Hmeljarstvo so z izgradnjo novega hleva leta 1993 začeli opuščati in se usmerili v intenzivno živinorejo s poudarkom na proizvodnji pitancev. V prihodnje načrtujejo še povečanje tako proizvodnje pitancev kot prireje mleka. Stanislav svoja dejanja podpre z besedami: »Razvoj mora naprej.« Svojim trem otrokom, Klemnu, Katji in Nejcu, svetuje, naj delajo to, kar si želijo, saj te življenje osrečuje, le če delaš, kar te zares veseli.

Pri delu na kmetiji s skupno 46 hektarji Stanislav nikoli ni osamljen. Delo vedno opravlja skupaj z Natašo, pa naj bo v hlevu ali na traktorju. Nataša je dokaz, da se s trdno voljo in veliko truda lahko privadiš na kmečko življenje, saj sama ne prihaja s kmetov.

Kljub obveznosti družina vedno poskrbi za sprostitev in dobro voljo. Stanislav je v svoji mladosti igral na bobne, pel in se ukvarjal s karatejem. Člani družine radi kolesarijo ter se družijo z gasilci. Da so v hiši vedno nasmejani obrazi, poskrbi sin Nejc, ki s harmoniko prežene slabo voljo in skrbi.