Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kugler


V bližini turističnega Šmartinskega jezera kmetija pri Ban prehaja iz roda v rod že vsaj 120 let. Ukvarjali so se že s hmeljarstvom in živinorejo, vse do danes pa je glavna panoga ostala prireja mleka.

Z mlečno pridelavo so začeli že Frančevi starši, Franc in Zofija. Čeprav sta še vedno lastnika, večino dela opravi Franc ml. Ob službi mu pri skrbi za 16-hektarsko kmetijo pomaga sestra Minka z družino. Kmetija se preživlja predvsem s prodajo mleka, saj ga letno v Mlekarno Celeia prispevajo okrog 35.000 litrov, prihodek pa daje tudi prodaja lesa in mesa v kmetijsko zadrugo. V skrbi za kvalitetno prehrano živine, higieno in dobro počutje 25 glav večino dela opravijo sami, občasno si pomagajo s sosedi in vaščani. Obe generaciji sta skupaj gradili in ustvarjali – nov hlev in stroje, ki so zelo spremenili tok dela.

Zadnja leta Franc in sestra Minka z družino skupaj gradita novo hišo, življenje na kmetiji pa brez služb ne bi bilo mogoče. Glede na trenutne razmere ne načrtujejo povečanja kmetije, si pa želijo ohraniti in ostati na sedanji ravni. Čeprav je bil njihov pogled na kmetovanje nekoč lepši in z jasno vizijo, bodo vendarle vztrajali in poskrbeli za domače proizvode. »Ljudje morajo vedeti, od kod prihaja mleko,« še poudari Franc in izrazi podporo projektom Mlekarne Celeia, kot je Mlečna cesta.