Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kugler


Z vztrajnostjo in pridnostjo kmetijo Spodnji Hršeni na Rožnem Vrhu vodita zakonca Kugler ter ohranjata že 40-letno tradicijo mlečne prireje.

Po očetovi nesreči je moška dela na kmetiji prevzel Bojan, po mamini smrti pa je zasedel mesto gospodarja in skupaj z ženo Mojco nadaljeval delo staršev. Že 40 let je osrednja panoga prireja mleka, začeli so jo že starši, Ana in Jože. Skozi leta sta kmetijo širila, sredi osemdesetih sta zgradila nov hlev, povečala čredo in mlečnost, letno pa danes prodata okrog 80.000 litrov mleka. Za pleme redita telice, za prodajo pitance ter samooskrbno še kokoši in prašiče. Njuni otroci, David, Domen, Nina in Ana, po opravljenih šolskih obveznostih radi pomagajo pri drobnih opravilih, pri večjih strojnih delih in ko živina povrže, pa je pomembna tudi medsosedska pomoč.

Gospodar 12-hektarske kmetije, ki ima še enkrat toliko zemlje v najemu, poskuša čim več postoriti sam. »Vztrajati je treba,« je prepričan Bojan. Ves čas stremi k dobremu počutju živine in mladi krmi, ki je ključna za kakovostno mleko. Zakonca, ki svoj prosti čas najraje preživita ob klepetu in druženju z bližnjimi ter otroki, verjameta, da je potrebna dobra ozaveščenost potrošnikov, saj morajo vedeti, od kod prihajajo kakovostni in domači izdelki. Želita si boljših razmer na trgu, ki bi omogočile, da bi kmetija ostala v stanju, v kakršnem je danes.