Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kuhar


Kmetija Cvikl je v zaselku Ložnica. Za Kuharjeve je že v dveh generacijah pridelava mleka glavna dejavnost. Znanje in ljubezen do kmetovanja pa se prenašata iz roda v rod.

Kmetija Bogdana in Sonje je v Ložnici pri Velenju, kjer so razvite dejavnosti živinoreja, poljedelstvo, pa tudi vinogradništvo. Zraven nekdanjega rudnika boksita je Vranja Peč, pečina, skozi katero je voda izdolbla pot in naredila prehod med zaselkom Silovo in Ložnico.

Na kmetiji živi družina Kuhar že od leta 1897, ko je kmetijo na dražbi kupil Bogdanov pradedek. V stanovanjskem poslopju so imeli tudi gostilno, do leta 1942, saj je mimo njih speljana cesta od Velenja do Polzele.

Kuharjevi obdelujejo 31 hektarjev zemlje, njihova osnovna dejavnost je pridelava mleka. Mleko prodajajo mlekarni že od samega začetka, ko je Celeia začela odkupovati mleko na njihovem območju. V hlevu na prosto rejo redijo govedo rjave pasme, krmijo pa ga s kakovostno doma pridelano krmo. Ponosni so, da prodajajo kakovostno mleko največji slovenski mlekarni, ki je v slovenski lasti ter ima inovativne in kakovostne mlečne izdelke. Podpirajo projekt »Brez GSO«.

Na kmetiji živijo tri generacije. Prva generacija sta Franc in Angela, ki sta Bogdanova starša. Drugo generacijo predstavljata Bogdan z ženo Sonjo, tretjo pa njuna otroka, Gašper in Urban. Sina Gašperja navdušuje narava in ima veselje do kmetovanja. Obiskuje šolo za kmetijskega podjetniškega tehnika in je predviden za naslednika. Pridelavo mleka so uredili tako, da vsa dela na kmetiji opravljajo brez večjih fizičnih naporov, zato je njihova perspektiva usmerjena v povečanje namolzenega mleka.