Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kušar


Beškovnikova kašča v Hudinji pri Vitanju je zanimiva turistična točka že mnogo let. Njeno dediščino danes vzdržuje in ohranja gospodar Jože Kušar.

Okoli leta 1900 so predniki Kušarjevih kupili 22 hektarjev veliko kmetijo, na kateri so se včasih ukvarjali z mešanimi dejavnostmi, gozdarstvom, živinorejo in poljedelstvom. Jože je kmetijo nasledil leta 2009 po smrti očeta Milana. Mlademu prevzemniku je na začetku pomagala mama Ivica, nadaljeval pa je že utečeno pridelavo mleko, s katero je mama začela okoli 1990. V tistih dobrih časih so skupaj s kar 25 kmetijami vozili mleko v skupno zbiralnico, zdaj jih je ostalo samo še šest, med njimi pa vztraja tudi Jože. Pri obdelovanju strmih površin, kjer je še danes veliko ročnega dela, mu občasno pomagajo sosedje in sorodniki, poleg mleka pa Jožetu nekaj prihodkov daje še gozd.

Jože ceni svojo zemljo in živino ter domačijo, kjer stoji tudi znamenita Beškovnikova kašča, že mnogo let zanimiva za številne turiste. Kašča in stara preužitkarska koča prikazujeta življenje in delo nekoč, z bogato vsebino starega orodja in pripomočkov je vsekakor vredna ogleda. To davno dediščino si želi ohraniti tudi v prihodnje, v prostem času pa svoje urice lepšati ob igranju harmonike v dobri družbi prijateljev.