Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kuzman


Na čudoviti kmetiji v Spodnjem Doliču, v objemu neokrnjene narave, človek takoj zazna, da vsi člani družine živijo in dihajo z njo. Bogate izkušnje, znanje, strokovnost in stremljenje k razvoju in napredku so dobrine, ki izoblikujejo podobo današnje domačije.

Anton Kuzman, gospodar kmetije Rot, je povezan z mlekom vse od nastanka do prodaje. Ob jutrih je v službi kmeta, nato kot direktor Zadruge Slovenske Konjice skrbi za odkup in prodajo mleka ter mlečnih izdelkov, kot član nadzornega sveta Mlekarne Celeia pa nadzoruje proces predelave. Prosti čas nameni ekskurzijam ter pridobivanju novega znanja in strokovnosti, ki je na njihovi kmetiji ne manjka. Domačijo, več kot 600 let staro, s svojo družino vodi v eni sami želji – da bo zemlja dobro obdelana. Zadnja leta so vanjo precej vlagali, današnjo podobo lepe in skrbno urejene kmetije pa sta v največji meri sooblikovala s soprogo Jožico.

Zaokrožena strma kmetija je vezana predvsem na travniško obdelavo, naravni pogoji pa so najbolj primerni za živinorejo. Zato je že več kot 35 let mlečna pridelava osrednja panoga te kmetije. Z bogatimi izkušnjami, s ponosom na vse, kar so do zdaj ustvarili, ter z navezanostjo na domačijo vse od mladosti si postavljajo vedno nove cilje in se trudijo zagotoviti razvoj tudi v prihodnosti. »Več delamo na kvaliteti kot na kvantiteti in smo bližje biokmetovanju,« še dopolni Anton. Vse od malih nog rasteta s kmetijo tudi sinova Matej in Matjaž. V kraju so zelo dejavni in pomemben del razvoja podeželja v občini Vitanje. Jožica je izjemno dobra predsednica društva kmečkih žena, v okviru katerega so izdale celo knjigo receptov, spodbujajo pa tudi ohranjanje kuhe in peke na tradicionalen način.