Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Kvar


Kmetija Videž je bila nekoč velika kmetija, na kateri je živel župan. Ta se je po hčerini poroki preselil v dolino, kmetijo pa zapustil hčerki. Več let sta z možem odplačevala doto, zato je kmetija iz leta v leto hromela. Nato je kmetijo podedovala mama današnjega gospodarja Branka, ki zgodbo nadaljuje z ženo Vido ter sinovi Tadejem, Gregorjem, Matjažem in Aljažem.

Branko in Vida sta kmetijo prevzela leta 1989. Prva leta gospodarjenja sta oba v celoti posvetila kmetiji. Nato se je leta 1995 zaposlila Vida in nekaj let pozneje še Branko. Nekaj časa sta uspešno usklajevala delo na kmetiji in službene obveznosti. Vendar pa je bilo dela na kmetiji vedno več, zato se je leta 2012 Branko odločil delati izključno doma.

V osemdesetih letih, ko je na kmetijo prišla Vida, so imeli približno sedem krav molznic. Tedaj sta z Brankom mleko vozila v skupni bazen v Šentvid pri Grobelnem. Danes imata približno 16 glav živine. Tolikšno število namreč dopuščajo hlev in obdelovalne površine. Ker je kmetija majhna, imajo v najemu še sosednjo kmetijo, na kateri pasejo živino. Pasejo namreč predvsem na strmih predelih, s čimer si prihranijo precej ročnega dela.

Vida pove, da sinovi načrtov za kmetijo Videž za zdaj še ne kujejo. Si pa Branko in Vida želita dograditi hlev in omogočiti, da bi krave molznice imele prost izhod iz hleva tudi pozimi. Branko in Vida tako ostajata optimistična in verjameta, da bosta z veseljem do dela kmalu dosegla zastavljene cilje.