Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Lavbič


Oče današnjega gospodarja Jurija, Janez, je kmetijo kupil sredi 20. stoletja, za največji razvoj pa sta poskrbela skupaj z ženo Angelo. Danes k temu, da je delo na kmetiji čim hitreje opravljeno, poleg Jurija pripomorejo pridne roke partnerke Damijane in njunih otrok, Lucije, Luka in Matija.

Jurijevi starši, Janez in Angela, so kmetijo z vodnim mlinom kupili leta 1964. Ker je bila v precej slabem stanju, sta prvih nekaj let posvetila obnovi in posodobitvi. V nekaj letih jima je kmetijo uspelo postaviti na noge in dokupiti še nekaj nujno potrebne obdelovalne zemlje.

Z mlečno proizvodnjo so se začeli ukvarjati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Tedaj so prodajali precej manjše količine mleka kot danes, kangle pa so s konjem vozili do mlekarne v Šentjur. Kot se spominja mama Angela, so imeli takrat v hlevu tri ali štiri krave. Postopoma sta vlagala v napredek kmetije: na začetku osemdesetih let sta nabavila molzni stroj in traktor, s katerim so nato vozili kangle do zbiralnice. Z leti so količino mleka povečali, tako da imajo danes svoj bazen in mleko vsak drugi dan peljejo do zbiralnice.

V zakonu se jima je rodilo pet otrok. Kmetijo je leta 2007 prevzel najmlajši sin Jurij. Skupaj z ženo Damijano in otroki, Lucijo, Lukom in Matijem, skrbijo za nadaljevanje družinske tradicije. S prevzemom kmetije sta v hlevu uredila mlekovod in kupila transportni bazen. Žena Damijana priznava: »Čeprav ne prihajam s kmetije, je življenje tukaj čudovito, saj si vsak dan v stiku z naravo. Zato želiva tudi otroke vpeljati v kmetijstvo, da bodo znali ceniti, kar ponuja kmetija.«