Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Lesjak


Lesjakovi že vrsto let močno sooblikujejo podobo celotne doline, tako v kmetijstvu kot na družbenem področju. So izjemni hmeljarji, dobri pridelovalci mleka in predstavniki društev.

Tradiciji Lesjakovi s kmetije Žilnik pripisujejo velik pomen. Iz roda v rod se ne prenašata le osrednji kmetijski panogi, hmeljarstvo in mlekarstvo, temveč tudi pripadnost kraju. Milan starejši je kot najmlajši izmed osmih otrok ostal doma, s soprogo Jožico pa začrtal današnjo podobo kmetije. Ves čas sta dokupovala zemljo, zgradila nov hlev, posodabljala strojni park, povečevala hmeljišča in proizvodnjo mleka, dobra odskočna deska za nadaljnje delo pa je bila tudi dolgoletna vzreja piščancev. Z novim tisočletjem je kmetija doživela še prav poseben razcvet in rast, pospešili sta se obe panogi. Z dobrim izhodiščem je mesto gospodarja z ženo Martino zasedel Milan mlajši.

S srcem in dušo sta vpeta vsak na svojem področju – Milan v hmelju, Martina v hlevu. V skrbi za 35 hektarjev dobro obdelane zemlje, živino in kvalitetno pridelanih 100.000 litrov mleka letno ter v skrbi za kakovosten hmeljski pridelek so danes nepogrešljivi tudi njuni sinovi, Miha, Rok, Matija in Damjan. Milan je poln načrtov za prihodnost, predvsem si želi povečati hlev za boljše počutje živine ter zgraditi večjo sušilnico hmelja. Vse tri generacije zelo sodelujejo tudi v lokalnem okolju. Milan starejši je bil dolgoletni predsednik Društva hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes, pred kratkim pa je na Bavarskem prejel celo najvišje hmeljarsko priznanje »hmeljarski vitez«. Po njegovih stopinjah gre tudi Milan mlajši, a predvsem na področju gasilstva kot predsednik PGD Ojstriška vas in član UO Gasilske zveze Žalec.