Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Leskovar


Kmetija z izvorom iz 18. stoletja se je iz generacije v generacijo večala in razvijala. Že vrsto let se zelo trudita gospodarja Branko in Marjeta, ki sta svojo pripadnost in delavnost predala tudi že naslednikom.

Na Klinčevi domačiji so se ves čas ukvarjali večinoma z živinorejo, mleko pa so začeli oddajati Brankovi starši, Anton in Danica, na začetku sedemdesetih let. Oče je družino zelo kmalu zapustil, tako da so morali že v otroštvu pomagati mami in precej delati doma. Desetletje zatem jih je doletela še tragična nesreča, v kateri je pogorel hlev. Potem so zgradili nov hlev in ga nekoliko razširili, povečali so tudi čredo in mlečno proizvodnjo, postopoma pa jo povečujejo še danes. Branko, ki kmetijo vodi skupaj s soprogo Marjeto, je prepričan, da je za kvalitetno pridelano mleko, ki ga letno oddajo okrog 80.000 litrov, potrebna dobra krma, red, čistoča v hlevu in udobno počutje živine. »Zelo se trudiva, že nekaj let,« pravi gospodar, ki mu na kmetiji pomagajo tudi štirje sinovi, Janez, Robi, David in Aleš.

Za nasledstvo torej ni skrbi, saj sinovi že zdaj zelo sodelujejo na kmetiji, z občutkom pripadnosti, z zanimanjem in delavnostjo, kot pove zadovoljni oče. Ob mleku je pomembna panoga pri njih tudi vzreja pitancev in plemenskih telic, za dušo pa se družina rada zbere v vinogradu. S kmetijo si želijo narediti še korak naprej, povečati čredo, pridelavo mleka in si s prevzemom mleka na domu olajšati delo. Načrtov jim ne zmanjka, zato si želijo dobrih razmer na trgu, da bodo lažje sledili svojim sanjam. Povezani in z veliko mero razumevanja verjamejo, da bodo svojo pot uspešno nadaljevali.