Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Lešnik


Usoda je lahko viharna. Včasih nas zagrne v skrivnostno temo, včasih vzide nad nami kot nova zvezda. A vedno se nas dotakne zato, da prebudi v nas najgloblje vire moči, da nadaljujemo delo in sledimo naukom prejšnjih generacij.

Pretekle generacije družine Lešnik prihajajo iz Dobrne. Po besedah Franca, ki danes skupaj z družino skrbi za kmetijo v Zgornji Rečici, jo je leta 1935 kupil njegov stari oče. Imeli so žago na vodni pogon in mlin, po vojni pa sta oba ugasnila.

Izmed treh otrok se je prav Franc zapisal kmetiji. Že kot otrok je začutil povezanost z njenim utripom in oče ga je pri delu spodbujal. Kot 10-letni fant je dokazal, da mu delo s traktorjem ne predstavlja nobenih ovir, po dodatno znanje pa se je odpravil na srednjo kmetijsko šolo.

Franc se spominja, da so doma vedno imeli živino. Ko se je začel organizirani odkup mleka, so takoj sprejeli nov izziv. Sprva so oddajali 20 litrov mleka na dan, nato pa iz leta v leto več. Franc se tistih dni spominja z besedami: »Sprva smo mleko oddajali v kanglah, ki smo jih peš nesli do zbirnega mesta, nato pa naložili na tovornjak, da jih je odpeljal v Mlekarno Celeia. Danes imamo na kmetiji lasten prevozni bazen.«

Kmetijo je prevzel pri rosnih 22 letih. Poleg povečane pridelave mleka so kmetijo zaznamovala vlaganja v hlev, stroje in hišo. Franc priznava, da ima pred seboj še veliko izzivov, in ponosen je, da mu ob strani stoji žena Romana. V prihodnost zreta s pričakovanji, da bosta uresničila želeno, dodatno moč pa jima dajeta hčerki Pia in Lana.