Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Levart


Odkar pomni lastnik kmetije Gačnik, Janez Levart, je bila osnova za razvoj kmetije pridelava mleka. Ob tem so skozi zgodovino te kmetije cvetele še druge panoge – vinogradništvo, gozdarstvo in vzreja bikov, danes pa so poznani tudi po izletniškem turizmu.

Zadnje desetletje na njihovi domačiji deluje izletniški turizem, s katerim sta začela oče Janko in mama Anica, ki ima še vedno glavno besedo pri razvoju te dejavnosti. Zaključene družbe Anica razvaja s svojimi domačimi dobrotami, raznimi štruklji, domačim kruhom, mesnimi izdelki, vinom, sokovi in drugimi dobrotami. »Vse, kar se da, je pri nas domače,« pravi Janez. V duhu delovne vneme, spoštovanja zemlje in z ljubeznijo do kmetije sta vzgajala tudi svoje štiri otroke.

Janezov brat Miha se je odselil na bližnjo kmetijo, kjer bo gospodaril s svojo partnerico, hčeri Jasna in Janja pa se s svojima družinama radi vrneta domov. Ob delovnih konicah stopijo skupaj in si pomagajo, da je delo pravočasno in dobro opravljeno. Dobra krma in red so stvari, na katere so še kako pozorni, da lahko pridelajo letno okrog 120.000 litrov kakovostnega mleka. Janez in Nuša, ki hodi tudi v službo, sta na kmetiji svoji družini zagotovila boljše bivalne pogoje, posodobila kmetijsko mehanizacijo, za naprej pa načrtujeta preureditev hleva na prosto rejo, povečanje črede in pridelave mleka. Svoj prosti čas najraje namenita otrokoma, Aljažu in Ani, tako da skupaj uživajo v objemu narave, obkroženi z živalmi ter v dobri družbi sorodnikov in prijateljev.