Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Levart


Janez Levart, gospodar kmetije Kavc, je aktiven na širšem področju kmetijstva. Poleg skrbnega vodenja svoje domačije se z drugimi sokrajani in sosedi povezuje v strojni krožek in sodeluje v zadrugi.

Pred kratkim so z družinskim drevesom našli podatek o izvoru kmetije iz daljnega leta 1856. Vse od takrat so se na domačiji ukvarjali z živinorejo, sicer v precej manjšem obsegu kot danes, a vendarle dovolj za preživetje družine. Leopold, predhodnik današnjega lastnika Janeza, je izhajal iz 11-članske družine in kot najmlajši ostal doma. S soprogo Marijo sta poleg kmetije skrbela še za tri otroke, kmetijo pa razvijala in širila tako z vidika dejavnosti kot tudi ozemlja. Razvoj kmetije sta pripeljala do nekoliko bolj tržnega kmetovanja in začela oddajati mleko v Mlekarno Celeia.

Oče se je zgodaj ponesrečil, takrat je Anton hodil še v službo, nato je ostal doma in prevzel odgovornosti gospodarja nase. Kmetijo uspešno v enakih panogah vodi vse od takrat. Medtem se je poročil, s soprogo Minko sta na kmetiji vzgojila tudi tri otroke, Nino, Domna in Špelo. Kadar jim šola dopušča, imajo na kmetiji tudi vsak svoje zadolžitve. Tudi Minka ob službi vendarle najde čas in pomaga možu, da je delo dobro opravljeno. V svojem času sta posodobila in razširila kmetijo, začela pa tudi z dopolnilno dejavnostjo zimske službe. Letno oddata okrog 105.000 litrov mleka. Kot član strojnega krožka se povezuje s sokrajani in sosedi ter z njimi neguje dobre odnose. Kolikor mu dopušča čas, se udejstvuje tudi v zadrugi. Želi si, da bi bilo kmečko delo dobro vrednoteno, da bi bil njihov trud cenjen, s tem bi imeli tudi več volje za doseganje novih ciljev.