Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Levc


Življenje pušča sledi in vsaka sled je znak, da je opravljeno delo vredno. Zato na kmetiji pri Jernejc ponosno nadaljujejo tradicijo staršev, za lepšo prihodnost tistih, ki jim sledijo.

Rafael Levc je gospodar na kmetiji, ki ji domačini pravijo pri Jernejc. Kmetija obsega okoli 10 hektarjev obdelovalne površine in 10 hektarjev gozda, nekaj zemlje pa imajo v najemu. Osnovne dejavnosti na kmetiji so gozdarstvo, strojne storitve in pridelava mleka. V hlevu je povprečno 60 glav goved, od tega povprečno 35 molznic.

Rafael, ki ga domači kličejo Rafko, je odraščal v družini s petimi otroki. Že kot otrok si je želel ostati na kmetiji in nadaljevati delo svojih staršev. Kmetijo je prevzel leta 2000. V pomoč pri vodenju mu je vsa družina, žena ter hčerke Silva, Janja in Maja.

Kljub obilici dela Rafko poskrbi za živahno razpoloženje družbe. Na prihodnost kmetije zre z optimizmom, saj jo bo prevzela hčerka Janja z Jernejem. Janja uresničuje izzive v službi, Jernej pa je trdno odločen, da bo nadaljeval tradicijo kmetije.

Kmetija zahteva nenehna vlaganja, ki so omogočila njeno rast in razvoj. Rafko in vsa njegova družina se zavedajo, da je izzivov še mnogo in da bo prihodnost prepletena z novostmi, ki bodo poskrbele, da se življenjski utrip kmetije nadaljuje. Dolgoročni načrt je povečati hlev in dodatno izboljšati bivalne razmere za živali.