Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Lisec


Kmetija Lisec svojo zgodbo piše že od sredi 19. stoletja, ko se je gradila Južna železnica med Dunajem in Trstom. Danes na kmetiji s pomočjo mame gospodari Janez.

Mleko so v majhnih količinah začeli oddajati že Janezovi starši konec šestdesetih let prejšnjega stoletja. Tedaj so molzli na roke in mleko v kanglah vozili na kmetijo Podkrajšek – h Kmetu. Leta 1980 pa so kupili prvi molzni stroj, ki je precej olajšal in pospešil delo.

Na kmetiji so poleg Janeza odraščali še njegovi starejši bratje, Branko, Drago in Jože. Ker so bratje kmetijo že zapustili, jo je leta 2009 kot najmlajši izmed njih prevzel Janez. Vendar pa bratje tudi danes ob oblici dela še vedno priskočijo na pomoč.

Z leti se je kmetija razvijala na vseh področjih. Obnovili so poslopja in hišo ter posodobili mehanizacijo. Leta 2003 so kupili mlekovod. Poleg mlečne proizvodnje se Janez ukvarja tudi z vinogradništvom. V prihodnosti pa bo tako kot do zdaj ostal zvest mlečni proizvodnji in si pri tem prizadeval za čim boljšo kakovost mleka.