Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Lorger


Na kmetiji Lorger je na vsakem koraku začutiti skrb za kmetijo, za njeno okolico in počutje njenih prebivalcev. Franc in Fanika predano skrbita za njeno urejenost, rast in razvoj. Zelo ponosna sta tudi na Marijino kapelo, ki že 200 let krasi njihovo hišo, sicer obnovljeno leta 2006.

Na kmetiji na robu Voglajnskega gričevja se je rodila žena Fanika, Franc se je priženil leta 1976 in takrat se je kmetija preimenovala iz Šumec v Lorger. Kot navaja Fanika, so njeni predniki imeli majhno kmetijo v lasti že od okoli leta 1800. Delo na kmetiji so narekovale slabe razmere za kmetovanje, marsikdaj je bilo zelo težko, se spominja. V želji po večjem zaslužku so prodajali pitance in vino, prav tako so se trudili čim več hrane pridelati doma.

Tudi zgodba, kako sta se zakonca spoznala, je povezana z mlekarstvom. Fanika je vsak dan nosila mleko s kanglami v šmarsko mlekarno, kjer je na sprejemu delal Franc. Iz bežnega pogovora se je rodila ljubezen, ki traja še danes.

Ko sta Franc in Fanika prevzela kmetijo, sta imela v hlevu tri krave. Poleg vodenja kmetije sta oba hodila še v službo, zato so bili stari starši v veliko pomoč. Postopoma sta kmetijo posodabljala, kupila traktor in razširjala mlečno proizvodnjo. Po letu 1999 so število krav molznic povečali na osem, mleko pa vsak dan vozijo v zbiralnico na Halerjev hrib. Danes jima je v veliko pomoč pri delu sin z družino, pa tudi hčerka pride večkrat pomagat. V prihodnosti si želita, da bi mladi nadaljevali družinsko tradicijo in izpolnili njihove načrte, saj jim izročilo, ki se prenaša iz roda v rod, veliko pomeni.