Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Lorger


Kmetijo Lorger sta leta 2004 prevzela Tone in Štefka. Zgodbo kmetije pišeta skupaj s hčerko Matejo, njenim partnerjem Jožetom in vnukom Janom.

Mleko so začeli oddajati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je v Šmarju pri Jelšah odprla prva sirarna. Tone se spominja, da je v sirarno nosil mleko v kangli že kot deček. Nazaj pa je vedno prinesel sirotko, da so jo doma potem porabili za hranjenje prašičev.

Poleg tega da je kmetija Lorger usmerjena izključno v mlečno proizvodnjo, je Tone mleku in mlečni proizvodnji zvest tudi v svojem poklicnem življenju. Ko je odrasel, se je v sirarni v Šmarju pri Jelšah namreč zaposlil. Tako pove, da je mlečni proizvodnji posvetil vse svoje življenje.

Danes imajo približno 14 glav živine, od tega večino krav molznic in nekaj telic. Ker količina oddanega mleka ni prevelika, si pri molži pomagajo z molznim strojem. Mleko pa vsak drugi dan s prevoznim bazenom peljejo na zbirno mesto.

V prostem času se Štefka rada posveti peki, še raje pa ga preživlja z družino. Tudi hčerka Irena z možem Radom, hčerko Nino in sinom Gregom namreč živi nedaleč od kmetije Lorger. Ker si danes vse težje vzamemo čas drug za drugega, so se na kmetiji Lorger odločili, da bodo vsaj enkrat letno organizirali družinski izlet, na katerem si bodo ogledali katero od slovenskih znamenitosti. Tako so začeli s čudovito družinsko tradicijo, za katero upajo, da jo bodo nadaljevali tudi v prihodnje.