Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Lukman


Družina Lukman živi v pristnem sožitju z naravo, živalmi in celotnim krajem Tabor. Pravijo, da kmetovanje ni služba, temveč veliko poslanstvo.

Kmetija Lukman iz Tabora, po domače pri Malik, se je po 30 letih intenzivnega kmetovanja odločila za preusmeritev v ekološko kmetijstvo. Mama Damijana, oče Ivan ter sinova Tadej in Žiga so svoje življenje prilagodili sobivanju z naravo. Sledi, ki jih riše njihova radost do življenja, ter delo na zemlji in z živalmi pustijo močan vtis pri vsakem obiskovalcu. V njihovih besedah se čuti, da je življenje lepo, če ga užiješ z radostjo.

»Če danes gledaš na kmetijo kot na podjetje, jo lahko kar zapreš. Kmetija je za nas način življenja, na njej delamo z veseljem. Radi imamo naravo in živali,« razlaga Ivan, ki je kmetijo skupaj z ženo Damijano prevzel od staršev. Kmetija daje dom generacijam že več desetletij. Danes družina Lukman obdeluje 10 hektarjev zemlje in 10 hektarjev gozda. V hlevu je 10 krav molznic in 5 telic. Mleko pomeni reden prihodek kmetije, čeprav vedno bolj skromen.

Ivan in Damijana cenita kakovost slovenskega mleka. Damijana pravi: »Slovensko mleko v evropskem prostoru žal ne more biti konkurenčno niti v količini niti v ceni, zato je pomembno, da delamo na kakovosti. To je prepoznala tudi Mlekarna Celeia in v njenem prizadevanju jo podpiramo vsi člani družine.«

Prihodnost na kmetiji bo še naprej zaznamovala ljubezen do zemlje in do vsega, kar jim daje. Ivan in Damijana pravita, da sta podedovala rodovitno zemljo in da želita tako tudi ohraniti, za sinove in vnuke.