Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Luknar


Z nekaj kravami in konjem so na kmetiji Gaberšek začeli kmetovati, z leti so jo razvili v hmeljarsko, nato v živinorejsko kmetijo. Iz Podgore, kjer ima korenine, so jo zaradi kamnoloma preselili v Rečico.

S hmeljem so se na kmetiji Gaberšek ukvarjali vse do leta 1996, ko so prešli na novo panogo – mlečno proizvodnjo. Prirejo mleka so postopoma povečevali, z leti pa so pri njih vzpostavili celo zbiralnico mleka za območje Podgore in Rečice ob Paki. Zbiralnica še vedno deluje, sami pa oddajo okrog 90.000 litrov mleka letno. Danes je gospodarica kmetije Magdalena, ki je kmetijo prevzela pred slabimi 30 leti s pomočjo moža Franca. Vse, kar je zaslužil v službi, je Franc vložil v kmetijo, da so posodobili kmetijsko mehanizacijo in gospodarska poslopja, obnavljali in širili čredo ter povečali količino pridelanega mleka.

Magdalena in Franc sta veliko naredila za kmetijo, zdaj pa odgovornost in načrte za prihodnost počasi prepuščata hčeri Darji in zetu Evgenu. Kmetija je do nedavnega nudila dom tudi hčeri Marjeti in sinu Francu. Za sprostitev in veselje vsak dan poskrbita vnuka Klara in Ambrož, občasno pa dedija in babico rada obišče tudi vnukinja Neja. Glede prihodnosti so še nekoliko negotovi zaradi napovedane hitre ceste, ki naj bi peljala po njihovih kmetijskih površinah. Želijo si nadaljevati dejavnost kmetije, s podrobnimi načrti pa bodo še malo počakali.