Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Markič


Neokrnjena narava, predvsem pa valovita zelena pobočja predstavljajo kraj Dramlje z okolico, privlačno izletniško točko. Prav v tem idiličnem okolju piše svojo življenjsko zgodbo kmetija Markič, ki pušča sledi in življenjska spoznanja generacijam, ki skrbijo za njeno rast in razvoj.

Mnogo življenjskih zgodb sestavlja mozaik življenjskega utripa kmetije Markič, ki ji domačini pravijo pri Škerl. Marija je bila edini otrok in že v rani mladosti, pri 18 letih, je ostala doma. Mož je hodil v službo, sama pa je prevzela odgovornost za kmetijo ter vzgojo sinov Borisa in Draga.

Včasih so se na kmetiji Markič ukvarjali z živinorejo, z vzrejo bikov, pozneje, leta 1998, pa tudi s pridelavo mleka, ki ga prodajajo v Mlekarno Celeia. Sprva je bilo v hlevu 15 mlekaric, danes jih je povprečno 25. Na kmetiji pridelujejo tudi jabolka, na naravi prijazen in integriran način. Pravijo, da so sveža jabolka dobrodošla in priporočljiva za uživanje v vseh časih, saj vsebujejo številne vitamine in pomembne prehranske vlaknine. Na kmetiji Markič sadovnjak jabolk obsega 2,5 hektarja površine, njegovi začetki pa segajo v leto 2000.

Danes za življenjski utrip kmetije skrbita oba brata, Boris z Aleksandro in Drago. V pomoč je tudi mama Marija, ki pravi, da je ponosna, da se je kmetija obdržala in da bo tudi v prihodnje vsem njenim članom nudila topel dom.

Ker je dela vedno veliko, je vsak par pridnih rok prijateljev in sosedov s hvaležnostjo sprejet, medtem ko za mladostni utrip kmetije poskrbita nadobudni Ana in Maša. Morda bo katero življenjska pot vodila, da ostane doma. Do takrat pa se bodo vsi trudili, da se življenjski utrip kmetije nadaljuje in nove investicije omogočijo lažje delo.