Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Mastnak


Zgodovina kmetije Mastnak sega že v srednji vek. Ime Kopinca se je namreč ohranilo, ker je bilo v času Žičke kartuzije na kmetiji organizirano zbirno mesto za pobiranje desetine. Tudi danes življenje na kmetiji ni nič manj živahno kot nekoč. Na njej gospodari Ciril z ženo Matejo in njunimi otroki, Tino, Klemnom, Matjažem, Mojco in Evo, ter z mamo Nežo.

Mleko so oddajali že Cirilovi starši. Neža se spominja, da so tedaj imeli približno osem krav molznic in da so mleko vozili na kmetijo Pušnik. Nato so za nekaj časa oddajanje mleka prekinili. Kmetija Mastnak – Kopinca je bila samooskrbna kmetija, na kateri so poleg krav imeli še svinje, merjasca, gozd in vinograd. Tudi sadili so nekoč precej več kot danes – ajdo, ječmen, pšenico in jedilno koruzo. Po nekaj letih premora so ponovno začeli oddajati mleko.

Zatem se je začela hitrejša mehanizacija kmetije. Leta 1975 so kupili prvi molzni stroj ter povečali in obnovili tako kmetijo kot tudi vozni park. Danes imajo okrog 30 glav živine, od katerih je 17 krav molznic. Kljub temu da je teh na kmetiji precej več kot pred nekaj desetletji, Ciril ne skriva želje, da bi v prihodnosti dokupil nekaj obdelovalnih površin in še nekoliko povečal število živine. Poleg tega načrtuje tudi adaptacijo hleva.

Kako se bodo v prihodnosti odvijali dogodki na kmetiji, bo pokazal predvsem čas. Vendar pa je tega dovolj, saj veselje do dela na kmetiji kaže tudi sin Matjaž.