Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Mastnak


Kmetija Mastnak, ki je domačinom poznana po imenu Kruhek, leži na rahlem pobočju le streljaj iz centra Šentjurja. Na kmetiji gospodari Jožef z ženo Marijo, poleg njiju pa na kmetiji živita tudi vnuka Anže in Matic.

Začetki kmetije segajo v leto 1800. Ta letnica izhaja iz kronike, ki razkriva tudi ozadje domačega imena Kruhek. Odkar kmetija obstaja, naj bi bila že prodana. Ljudje, ki so kmetijo zapuščali, naj bi ob odhodu dejali: »Le kruha.«

Jožef je kmetijo prevzel leta 1967. Tedaj so mleko v kanglah nosili k Ferležu, kjer je bila skupna zbiralnica, danes pa je prav na kmetiji Mastnak – pri Kruhek. Mleko v zbiralnico vozita še dva bližnja kmeta.

Ob prevzemu kmetije je imel Jožef devet glav živine. Leta 1989 je zgradil nov hlev, kupil molzni stroj in nekoliko povečal število živine. Skozi leta so zaradi neposredne bližine mesta nekaj zemlje tudi izgubili, vendar je Jožef izgubljeno zemljo nadomestil tako, da jo je vzel v najem, nekaj tudi dokupil. Pridobljene površine so na ravnini, tako da so enostavne za obdelovanje in jih lahko obdeluje s stroji. Danes ima 12 krav molznic, poleg tega pa se ukvarja še z vzrejo pitancev.

Jožef ne kuje načrtov. Pravi, da je zdaj čas, da prihodnost narekujejo mladi, zato to prepušča vnuku Anžetu kot nasledniku.