Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Menih


Delo je in vedno bo, pri tem pa pušča sledi mnogih generacij za prihodnje rodove. Vse zapisuje v tradicijo, znanje in izkušnje z naslovom: Za lepše življenje.

Simon, žena Marinka ter otroci Aljaž, Nejc in Lucija skrbijo za vsakdanji utrip kmetije, ki jo domačini poznajo pod imenom pri Kotniku. Z veliko skromnosti, potrpljenja in ljubezni skrbijo za 8 hektarjev obdelovalne površine, 5 hektarjev gozda, nekaj zemlje pa imajo v najemu.

Danes se kmetija ukvarja s pridelavo mleka in tradicija združuje izkušnje več desetletij opravljenega dela. Ko je Simon še obiskoval šolo, so imeli na kmetiji le 8 krav molznic, mleko so prodajali kupcem v kraju. Ambiciozno zastavljeni načrti so vodili k povečanju črede, tako da je danes v hlevu povprečno 50 glav goved, od tega povprečno 25 krav molznic. Od leta 1981 imajo lastno zbiralnico surovega mleka, ki ga prodajajo Mlekarni Celeia.

Za nakupe pri družini skrbi predvsem žena Marinka, ki pravi, da zaupa slovenskim proizvajalcem in slovenski kakovosti. »Ker je pridelano pri nas, ker veš, kako je pridelano,« so besede in misli, ki jo vodijo pri nakupovalnih odločitvah. Nadaljuje z besedami: »Cenim prizadevanje kmečkih družin, ki skrbijo za razvoj slovenskega podeželja, in opravljeno delo, ki se izraža skozi kakovostne izdelke, pridelane v Sloveniji.«

Za leta, ki bodo zaznamovala prihodnost kmetije pri Kotniku, si vsi člani družine želijo nadaljnji razvoj kmetije, povečanje črede in tako ostati ponudnik visokokakovostnega surovega mleka.