Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Mlakar


Mlakarjeva kmetija leži v manjši gričevnati vasici Podgaj, od koder je lep razgled na cerkvico svetega Ožbolta, kjer je bil nekaj časa tudi škof Anton Martin Slomšek.

Kmetijo v bližini Ponikve so kupili Frančevi stari starši, Janez in Antonija, pred več kot 100 leti. Že takrat so imeli nekaj zemlje in živine, ki je služila za delovno silo, prodajo in lastno prehrano.

Ko sta kmetijo leta 1978 prevzela zdajšnja lastnika, so imeli v hlevu šest krav in nekaj prašičev. Ker se s tako majhno kmetijo ni dalo preživeti, se je mož Franc zaposlil, žena Marija pa je ostala doma in skrbela za živino. Mleko sta začela oddajati v osemdesetih letih, takrat so ga vsak dan vozili v zbiralnico v Podgaj. Sprva ročno molžo je že zelo kmalu nadomestil molzni stroj in precej skrajšal čas molže. Pred desetimi leti so ga zamenjali z mlekovodom. S to investicijo sta izjemno zadovoljna, saj, kot pravi Marija, jima ni več treba prenašati težkih kangel. Na začetku sedemdesetih let so že Frančevi starši kupili prvi traktor in tako se je začela mehanizacija kmetije. Sledili so številni priključki. Ogromno dela sta vložila tudi v poslopja: obnovila sta hlev in vodnjak pred hišo ter zgradila novo strojno lopo. V kmetijskih dejavnostih sta poleg govedoreje ohranila še vinogradništvo.

Francu in Mariji se je v zakonu rodil sin Peter in on bo nekoč prevzel kmetijo. Do takrat pa bosta zanjo s skrbnostjo in predanostjo skrbela Franc in Marija.