Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Močnik


Že od nekdaj mlečna kmetija je v ponos izjemno aktivni družini Močnik, ki s svojim prizadevnim udejstvovanjem sooblikuje družbeno dogajanje na Ponikvi.

Že mnogo generacij je kmetovalo na Močnikovi kmetiji, ki stoji v središču Ponikve, rojstnega kraja Antona Martina Slomška. Barbarini predniki so kmetijo kupili malo po drugi svetovni vojni in na njej pridelovali hrano zase, za dodaten zaslužek pa so prodali tudi po nekaj litrov mleka. Ko se je na Ponikvi začel organizirani odkup mleka, so vsakodnevno nosili kanglice do zbiralnice pri kmetijski zadrugi.

Barbara in Silvo sta se poročila leta 1992. Ker sta bila oba zaposlena, so jima bili v veliko pomoč Barbarini starši, ki so skrbeli za pet krav molznic in nekaj bikov. Kmalu po poroki je zaradi samovžiga popolnoma pogorel stari hlev, a jim je uspelo rešiti živali in nekaj mehanizacije. Z ženo sta se takoj lotila gradnje novega hleva, skrb za živali pa so prevzeli sosedje in sorodniki. Ko je leta 1998 podjetje šlo v stečaj, se je Silvo odločil prevzeti skrb za kmetijo. Postopoma sta dokupovala kmetijsko mehanizacijo, povečala mlečno proizvodnjo in na kmetiji uredila zbiralnico mleka. Pri delu so v veliko pomoč otroci, Peter, Gašper in Miha.

Ko je delo postorjeno, je Silvo aktiven v lokalnem okolju. Že več let je predan član prostovoljnega gasilskega društva Ponikva ter član in predsednik področnega sveta Kmetijske zadruge Šentjur.