Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Naglič


Nagličevi skrbno gospodarijo s kmetijo pri Ljubečni, z dolgoletno tradicijo in bogato zapuščino prednikov. Kljub kmetom manj prijaznim časom se trudijo, da letno pridelajo okrog 100.000 kakovostnega mleka.

Ko je bil Branko še otrok, sta na kmetiji Nabreg gospodarila teta in stric, ki nista imela potomcev. Po stričevi smrti so se z očetom preselili na domačijo in jo počasi vzeli v svoje roke. Starši so začeli obnavljati hišo, na začetku osemdesetih sta zgradila nov hlev in nakupila potrebno mehanizacijo. Vsega je bilo po malo, nekaj goveda in nekaj prašičev. Nov hlev in nov molzni stroj pa sta omogočila, da so se intenzivneje posvetili vzreji krav in pridelavi mleka. Navsezadnje je za razcvet mlečne pridelave poskrbel trenutni gospodar Branko. Ob gozdarstvu in vzreji bikov v Mlekarno Celeia danes prodajo okrog 100.000 litrov mleka letno.

Branko je v pokoju, tako da s soprogo Marto v skrbi za njegove starše, gospodinjstvo in kmetijo večino dela opravita sama. Ob konicah dela pa vsa družina stopi skupaj, takrat je neprecenljiva pomoč hčere Katje, sina Aljoša in njegove partnerice Mateje ter hčera, ki se iz sosednjih krajev z družinama radi vračata domov. Kadar se vsi zberejo, babico in dedka razveseljuje kar šest vnukov. Branko je odraščal s kmetijo in od mladosti rad pomagal doma. Kot pravi, je imel veliko veselje in skrbno gospodari na 30-hektarski kmetiji z najemom že vrsto let. Še posebej veliko družini pomeni doma pridelana hrana zanje in za živino. Ker pa je sodobni čas otežil pogoje kmetovanja, je prihodnost še nekoliko negotova. A po tihem je čutiti, da se bo dediščina njihove kmetije zagotovo še dolgo predajala prihodnjim rodovom.