Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Novak


3 generacije, 3 različne zgodbe, 3 kamenčki v mozaiku kmetije Novak pišejo zgodbo o življenju kjer se prepleta spoštovanje do narave in tradicije. Mnogo izkušenj se je že zapisalo v družinsko zgodbo, a življenje znova in znova prinaša nove.

Kmetijo Novak je poznana kot kmetija, kjer se ukvarjajo izključno s pridelavo mleka, ki so ga začeli oddajati v 70-ih letih preteklega stoletja. Kar 15 let so imeli skupno zbiralnico, kamor so mleko oddajali tudi iz sosednih kmetij. Sprva je mleko odkupovala mlekarna v Šmarju pri Jelšah, ki je bila poznana po proizvodnji sirov. Danes mleko prodajajo v Mlekarno Celeia.

Marko in žena Sabina in otroka Iris ter Mitja, skrbijo, da se tradicija kmetije nadaljuje. Ker je dela vedno dovolj je par pridnih rok več kot dobrodošel. In prav zato se Markotova starša Vili in Elizabeta še vedno z veseljem vključujeta v delo. Pravita, da jima je to v »krvi«.

Oče Vili pove, da so se na njihovi kmetiji že v preteklosti ukvarjali izključno s kmetijstvom. Sprva s konji, kasneje so se usmerili v pridelavo mleka. Opravljeno delo je vsem članom družine v ponos, saj jim je uspelo, da so z lastnim delom, ne samo obdržali kmetijo ampak celo skrbeli za njeno rast ter razvoj. Ustavila jih tudi ni nesreča, ko je pogorel hlev in oče Vili je utrpel hude poškodbe.

Na tem mestu Vili poudari, da so vedno bili odvisni od sebe, od svojega dela zato v prihodnost zre z zaupanjem. Očetovo misel nadaljuje Marko, ki pravi: »Na požrtvovalnost in odpovedovanje staršev gledam z resničnim ponosom. Skupaj z družino sledimo njihovim naukom, ki nam kažejo pot kako nadaljevati v prihodnosti.«

Po besedah Marka je prihodnost namenjena novim investicijam, predvsem v posodobitev hleva, ki bo omogočil boljše pogoje za živino.