Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Oblak


Oblakovim je kmetija način življenja. Brez nje ni bi znali živeti. Vse od mladih nog to predanost in izjemno zanimanje v sebi nosi današnji lastnik, ki je v komaj nekaj letih gospodarjenja poskrbel za hiter in viden razvoj kmetije.

Včasih so se na kmetiji ukvarjali predvsem z lesom, imeli so svojo žago, mlin na vodo, les pa so vozili s konji. Z leti so se preusmerili v živinorejo in poljedelstvo. »Ko smo prodali konje, se je povečala čreda krav in začela se je mlečna proizvodnja,« se spominja Ivan, ki je skupaj s soprogo Anico gospodaril na kmetiji, vse dokler ni mesto gospodarja zasedel sin Dominik. Ta je kot mladi prevzemnik načrte zastavil tako, da jim je v zadnjih letih uspelo zgraditi nov hlev, nakupili so ustrezno opremo za mlečno proizvodnjo in drugo kmetijsko mehanizacijo. Z investicijami od leta 2009 so ustvarili dobre razmere za nadaljnji razvoj.

Na kmetiji živijo tri generacije osemčlanske družine Oblak. Proizvodna usmeritev na kmetiji ostaja prireja mleka, redijo 40 glav goveda, od tega več kot polovico krav molznic, in letno oddajo okrog 130.000 litrov mleka. Poleg osnovne kmetijske dejavnosti imajo tudi dopolnilno dejavnost, vzdrževanje cest in pluženje snega. Združitev kmetije s sosednjo kmetijo soproge Barbare, povečana čreda in posledično več pridelanega mleka so vplivali na večji dohodek in boljšo konkurenčnost na trgu. Veselje do kmetije z lastnikom delita tudi njegova sestra Mateja in brat Boštjan, ki mu rada priskočita na pomoč. Čeprav rad dela, se Dominik tudi rad sprosti med nogometno tekmo ali ob gasilskih aktivnostih, najlepši pa so trenutki, preživeti s hčerama Ajdo in Ano.